تحول در صنعت دارو

کارآزمایی بالینی واکسن «کرناپسین»، جدیدترین واکسن کرونای ایرانی آغاز شد؛ واکسنی که شاید به‌ظاهر چیزی شبیه دیگر واکسن‌های خارجی و داخلی کووید19 باشد، اما باطنش از دستیابی محققان کشورمان به یکی از 10 فناوری برتر جهان خبر می‌دهد

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه کارآزمایی بالینی واکسن «کرناپسین»، جدیدترین واکسن کرونای ایرانی آغاز شد؛ واکسنی که شاید به‌ظاهر چیزی شبیه دیگر واکسن‌های خارجی و داخلی کووید19 باشد، اما باطنش از دستیابی محققان کشورمان به یکی از 10 فناوری برتر جهان خبر می‌دهد

کارآزمایی بالینی واکسن «کرناپسین»، جدیدترین واکسن کرونای ایرانی آغاز شد؛ واکسنی که شاید به‌ظاهر چیزی شبیه دیگر واکسن‌های خارجی و داخلی کووید19 باشد، اما باطنش از دستیابی محققان کشورمان به یکی از 10 فناوری برتر جهان خبر می‌دهد

تولید سریع، تاثیر قوی نکته مهم، تحولی است که این فناوری ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که در تولید واکسنی مانند مدرنا، به جای چندین ماه روند معمول ساخت و آزمایش واکسن، تنها 40 روز پس از شناسایی ویروس ساخته و 20 روز پس از آن هم، وارد فاز بالینی می‌شود.

آن‌طور که دکتر وحید خدامی مدیرعامل و تولیدکننده "کرناپسین" می‌گوید ارزشمند بودن کار محققان ایرانی از جهت است که برخلاف سایر کشورها، ما صفر تا صد فناوری mRNA را با توان بومی به دست آورده‌ایم و توسعه آن هم کاملا در اختیار خودمان خواهد بود».
اهمیت دستیابی کشورمان به این فناوری زمانی بیشتر می‌شود که این دارو برای درمان سایر بیماری هایی همچون آنفلوآنزا، RSV، HIV، تب کریمه کنگو، مالاریا و...  کاربرد دارد

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند