فرزند آفریقا

او نلسون ماندلا، رهبر مبارزان سیاهپوست علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بود. وقتی زندانی ‌شد، دختر کوچکش تنها ۱۸ ماه داشت. او زندانی گروه D بود که دارای کم‌ترین حقوق میان زندانی‌ها محسوب می‌شد. به مدت 6 سال، مجبور به استخراج آهک از کوه‌های اطراف شد.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه او نلسون ماندلا، رهبر مبارزان سیاهپوست علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بود. وقتی زندانی ‌شد، دختر کوچکش تنها ۱۸ ماه داشت. او زندانی گروه D بود که دارای کم‌ترین حقوق میان زندانی‌ها محسوب می‌شد. به مدت 6 سال، مجبور به استخراج آهک از کوه‌های اطراف شد.

مارگارت تاچر تا آخرین سالهایی که نخست وزیر انگلیس بود او را یک ت.ر.و.ر.ی.س.ت می خواند چرا که بر علیه نظام آپارتاید که مورد حمایت دولت او بود دست به اسلحه برده بود و تا سال 2008 در فهرست تروریست های آمریکا جای داشت.

او نلسون ماندلا، رهبر مبارزان سیاهپوست علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بود. وقتی زندانی ‌شد، دختر کوچکش تنها ۱۸ ماه داشت. او زندانی گروه D بود که دارای کم‌ترین حقوق میان زندانی‌ها محسوب می‌شد. به مدت 6 سال، مجبور به استخراج آهک از کوه‌های اطراف شد.

نلسون که 27 سال در جزیره روبن و زندان وبن آیلند زندانی بود، پس از آزادی، در انتخاباتی آزاد، رئیس جمهور آفریقای جنوبی شد و بساط رژیم آپارتاید و تبعیض نژادی آفریقا را برچید. ماندلا به دلیل بیماری قدرت را کنار گذاشت و خود را بازنشسته کرد و در 95 سالگی درگذشت.

نکته جالب تششیع جنازه ماندلا حضور روسای جمهوری آمریکا، فرانسه و نخست وزیر انگلیس بود. همان هایی که به مدت 27 سال مسئول زندانی کردن نلسون ماندلا در جزیزه روبن بودند.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند