آزادی بیان سوئدی

وحید سعادت طلب دانشجوی ایرانی، دانشگاه استکهلم ‎سوئد که ‎ در پایان‌ نامه دکتری خود از سردار دلها و ‎شهید مطهری و شهید آوینی تجلیل کرد؛ حالا دانشگاه قصد برخورد با او را دارد!

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه وحید سعادت طلب دانشجوی ایرانی، دانشگاه استکهلم ‎سوئد که ‎ در پایان‌ نامه دکتری خود از سردار دلها و ‎شهید مطهری و شهید آوینی تجلیل کرد؛ حالا دانشگاه قصد برخورد با او را دارد!

وحید سعادت طلب دانشجوی ایرانی، دانشگاه استکهلم ‎سوئد که ‎ در پایان‌ نامه دکتری خود از سردار دلها و ‎شهید مطهری و شهید آوینی تجلیل کرد؛ حالا دانشگاه قصد برخورد با او را دارد!

وحید سعادت‌طلب در خصوص قدردانی و تشکر خود می‌گوید: تشکر و قدردانی از خانواده در پایان‌نامه امری طبیعی است و سلی.ما.نی برای من مثل یک پدر است، مثل یک برادر. او کشور من را نجات داد، پس چرا رساله‌ام را به او تقدیم نکنم.

اگر که در سوئد آزادی بیان وجود داشته باشد، اقدام من مصداق دقیق و قطعی آزادی بیان است و ممنوعیت استفاده از نام ق.ا.س.م سلی.ما.نی خلاف آزادی بیان ادعایی دانشگاه است.

به گفته آقای سعادت طلب او هرگز از پایان‌نامه خود بدون نام بردن از شهید سلی.ما.نی و مطهری دفاع نخواهم کرد. وی باید سوم ماه مارس امسال، مصادف با ۱۲ اسفندماه از پایان‌نامه‌ای دفاع کند که به احتمال زیاد این جلسه با حضور پلیس استکهلم و تحت تدابیر امنیتی برگزار می‌شود.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند