کشتار در شیکاگو

آمریکا تنها کشوری است که روز کارگر را به رسمیت نمی شناسد!

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه آمریکا تنها کشوری است که روز کارگر را به رسمیت نمی شناسد!

همین ماه قبل بود که خبر افزایش حقوق کارگران در خبرها اعلام شد و بیش از 57 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت؛ این افزایش حقوق و توجه به کارگران برای دولتها در ایران تبدیل به یک رویه و دستاورد تبدیل شده است

اما در آنسوی جهان و آمریکا که خود را داعیه دار حقوق بشر میداند؛ همواره حقوق بسیاری از کارگران را ضایع میکند که باعث اعتراضات فراوانی در سالهای اخیر شده است

-اولین و مهمترین اعتصاب کارگران در تاریخ آمریکا مربوط به راه آهن جنوب غربی در سال 1886 است که طی آن 200 هزار کارگر در آن درگیر شدند.

کارگران شیکاگو در سال 1886 نه تنها روزانه بین ۱۶ تا ۱۸ ساعت کار می‌کردند، بلکه از دستمزد اندکی نیز برخوردار بوده و فشار به آنان در حداکثر قرار داشت.

در آن شرایط در سال ۱۸۸۶ میلادی کارگران معادن در اول ماه مه جمع در شهر شیکاگو جمع شدند که اعتراضات آن‌ها سه روز ادامه داشت که در نهایت با کشتار گسترده و حتی پرتاب نارنجک میان کارگران، جمعیت پراکنده شدند.

علت نامگذاری روز کارگر در جهان نیز همین اعتراض کارگران آمریکایی است که تنها در خود آمریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود.

دومین اعتراض کارگری مربوط به اعتصاب پولمن در سال 1894 است که 250 هزار نفر از کارگران در آن مشارکت داشتند؛ این اعتراض به شکست منجر شد و معترضین به اهداف خود نرسیدند

اعتصاب بزرگ زغال سنگ آنتراسیت، اعتصاب فولاد و اعتصاب کارگران فروشگاه راه آهن تنها بخشی دیگر از اعتراضات چندین هزار نفره کارگران آمریکایی در سالیان اخیر بوده است

بوسه زدن به دست کارگر، احترام به آنها در فرهنگ ایرانی و تاکیدات دینی تنها بخشی از حمایتها در جمهوری اسلامی ایران است؛ آنهم در جهانی که آمریکا روز کارگر را به رسمیت نشناخته و ارزشی برای کارگران قائل نیست.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند